Công ty Cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX

Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400g