MASARONI

Tên sản phẩm: MASARONI (Sản xuất theo tiêu chuẩn Công nghệ Canada -North America)

Tên Công ty: Lancaster Cosmetics International

Địa chỉ: 410 THE AMERICAN RD

Tên Công ty nhượng quyền sản xuất: CHINCHY GROUP CO LTD

Địa chỉ: RM 1802B – A8 Fortress Tower 250 King’s Rd North Point, Hong Kong

Liên hệ: 00852-31183013

Xuất xứ: Hong Kong

1.      Dầu gội Masaroni

Masaroni Collagen Repair Shampoo

Dung tích: 500ml, 800ml

Xuất xứ: Hong kong

 
2.      Dầu xả Masaroni

Masaroni Collagen Repair Conditioner

Dung tích: 500ml, 800ml

Xuất xứ: Hong kong

 
3.      Masaroni Keratin

Masaroni Biotin Essence Repair Keratin

Dung tích: 500ml

Xuất xứ: Hong kong

 
4.      Masaroni Collagen

Masaroni Biotin Essence Repair Collagen

Dung tích: 500ml

Xuất xứ: Hong kong

 
5.      Masaroni Collagen Natrue

Masaroni Smoothing Collagen Natrue

Dung tích: 800ml

Xuất xứ: Hong kong

 
6.      Tinh dầu Masaroni

     Masaroni Preciuos Oil

Dung tích: 60ml

Xuất xứ: Hong kong

 
7.      Uốn KTS Phục hồi Masaroni

Masaroni Perm

PH: 4.7 – Dành cho tóc yếu

PH: 9.1- Dành cho tóc khỏe

Dung tích: 800ml

Xuất xứ: Hong kong