TRUNG TÂM XÁC THỰC CHỐNG GIẢ 

Trung tâm có các chức năng nghiên cứu ứng dụng nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa, dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thông tin khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành, hợp tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với các chức năng hoạt động của mình, chúng tôi đã nghiên cứu ứng dụng, sản xuất các sản phẩm công nghệ: phần mềm kế toán IDE-Accounting; hệ thống triển khai website hàng loạt IDE-WebStore; hệ thống kênh thông tin tổng hợp Vntime.vn; chuỗi hội chợ “Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống” thường niên trên quy mô toàn quốc; Vườn ươm doanh nghiệp từ diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia; và đặc biệt là “Quy trình xác thực chống hàng giả” thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” theo kế hoạch số 99/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ năm 2015 và kế hoạch 212/ KH-MTTW-BCĐTWCVĐ năm 2016 của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Hệ thống sản phẩm công nghệ và các công trình nghiên cứu của chúng tôi mang lại những giá trị cốt lõi và hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của nhà xuất chân chính và người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập và phát triển.

“Quy trình xác thực chống hàng giả” là công trình khoa học được ra đời từ sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ; được cộng đồng đón nhận, báo chí, truyền thông đánh giá là bùa hộ mệnh của Doanh nghiệp.

Với những tiêu chí nỗ lực không ngừng để tạo ra một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, chúng tôi cam kết luôn là người bạn đồng hành, chân thành nhất của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

It\’s fascinating to know recover unsaved text file mac that the answer is yes! It helped me determine the extent of the corruption on how to recover deleted files from solid state drive my flash drive.