Chuối sấy dẻo Yên Châu

+, Tên sản phẩm : Chuối sấy dẻo Yên Châu
+,  CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VIỆT – PHÁP
+,  Địa chỉ : Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
+,  MST : 5500288635