Chuối sấy dẻo Yên Châu

    +, Tên sản phẩm : Chuối sấy dẻo Yên Châu
    +,  CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VIỆT – PHÁP
    +,  Địa chỉ : Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
    +,  MST : 5500288635