Bút thử độ tinh khiết của nước TDS – Cải tiến

Bút thử độ tinh khiết của nước TDS – Cải tiến

+ Giá bán lẻ: 750.000đ

+ Công dụng: Kiểm tra chất lượng nước máy, nước mưa, nước giếng khoan, nước qua lọc RO, Nano…

+ Cách dùng:
Bước 1: Mở nắp bút bật phím mở nguồn;
Bước 2: Cắm đầu bút vào cốc có chứa sẵn mẫu nước cần đo;
Bước 3: Đọc chỉ số;
Bước 4: Đối chiếu với bảng chỉ số tiêu chuẩn.
+ 0 – 50ppm: Nước có độ tinh khiết cao.
+ 50 – 100ppm: Nước có độ tinh khiết tương đối.
+ 100 – 300ppm: Nước có độ tinh khiết thấp.

Sản phẩm đã được kiểm định và chứng nhận bởi: