Arkana Post Treat Ointment MD 15ml – Sáp bảo vệ & dịu nhẹ tổn thương