Âm thanh hội trường, Âm thanh sân khấu chất lượng giá tốt toàn quốc