Chất làm cứng ngoại thất V8

Chất làm cứng ngoại thất V8 là chất chuyên dụng dùng để pha với sơn gỗ ngoại thất cao cấp V8