Chất làm cứng nội thất V8

Chất làm cứng nội thất V8 là chất chuyên dụng dùng để pha với sơn gỗ nội thất cao cấp V8