Bột bả chống thấm ngoại thất cao cấp

  • Che lấp khe nứt nhỏ
  • Che lấp khe nứt nhỏ
  • Độ bám dính cao
  • Khả năng chống thấm cao
  • Thân thiện môi trường