Sơn nhũ trang trí cao cấp

  • Sơn nhũ vàng: (Vàng chùa Thái Lan và vàng 9999)
  • Sơn nhũ bạc Ngọc Trai
  • Sơn nhũ đồng (Đồng vàng giả cổ)