Sơn bán bóng nội thất cao cấp (Sơn lau chùi hiệu quả nội thất cao cấp)

  • Lau chùi hiệu quả
  • Bề mặt bóng mờ
  • Chống nấm mốc hiệu quả
  • Không độc hại
  • Thân thiện môi trường