KAKAMA

Thông tin cơ bản:

  • Hoạt huyết hoá ứ, hành khí chỉ thống, phá huyết tụ, tán kết

Xuất xứ:

  • Xin liên hệ với chúng tôi