Coldi-B

Thông tin cơ bản:

  • Các chứng ngạt mũi, sổ mũi trong bệnh viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi họng, sổ mũi mùa, cảm cúm.

Xuất xứ:

  • Xin liên hệ với chúng tôi