Napharangan codein

Thông tin cơ bản:

  • Giảm đau trong các cơn đau vừa phải hoặc dữ dội, hoặc không đáp ứng với các thuốc giảm đau ngoại vi

Xuất xứ:

  • Xin liên hệ với chúng tôi