Xúc xích đức việt Vealz 500g (10 chiếc)

THÔNG TIN CƠ BẢN:

XUẤT XỨ: Việt Nam

ĐIỂM BÁN HÀNG GỢI Ý: Vui lòng liên hệ với chúng tôi.