AMORVITA MULTI

Thông tin cơ bản:

Amorvita multi là sản phẩm phối hợp 3 loại vitamin nhóm B rất cần thiết cho cơ thể:

  • Vitamin B1 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo năng lượng cần thiết cho nhu cầu của tế bào.
  • Vitamin B6 là Coenzym của khoảng 10 phản ứng có enzym khác nhau của cơ thể, tham dự trong việc tạo thành Serotonin, Vitamin PP và tổng hợp GABA.
  • Vitamin B12 đóng vai trò chủ yếu trong sự tạo máu, tái tạo mô gan, tổng hợp Acid nucleic và Myelin.

Xuất xứ:

Điểm bán hàng gợi ý:

  • Xin liên hệ với chúng tôi