VIÊN NGẬM CAGU

Thông tin cơ bản:

  • Viêm họng, đau họng.
  • Ho do lạnh.
  • Viêm thanh quản, khản tiếng, rát cổ

Xuất xứ:

Điểm bán hàng gợi ý:

  • Xin liên hệ với chúng tôi