AVIRTAB

Thông tin cơ bản:

  • Điều trị nhiễm virus Herpes simplex da và niêm mạc bao gồm Herpes sinh dục khởi phát và tái phát.
  • Ngăn chặn việc tái nhiễm Herpes trên người có miễn dịch bình thường và dự phòng Herpes simplex ở người bị tổn hại miễn dịch.
  • Các trường hợp bị nhiễm virus Herpes zoster (Bệnh zona).

Xuất xứ:

Điểm bán hàng gợi ý:

  • Xin liên hệ với chúng tôi