Sữa Fristi cam lọ 80ml

Thông tin cơ bản:

– Công ty : Frieslandcampina Viet Nam Co., ltd

– Địa chỉ: Binh Hoa ward, Thuan An Town, Binh Duong province

Xuất xứ: Việt Nam

Điểm bán hàng gợi ý: vui lòng liên hệ với chúng tôi.