Đỉnh đồng sòi

Đỉnh đồng sòi được làm bằng chất liệu đồng giả cổ chất liệu đồng nguyên chất
Kích thước: 50 cm