Đèn thờ bằng đồng

Đèn thờ được làm bằng đồng giả cổ chất liệu đồng nguyên chất
Kích thước: 40 cm