Hiển thị tất cả 5 kết quả

Công ty Cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX

Xúc xích bò tiệt trùng Seapimex gói 400g

Công ty Cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX

Xúc xích bò tiệt trùng Seaspimex (gói 200g)

Công ty Cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX

Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex (gói 200g)

Công ty Cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX

Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex (gói 350g)

Công ty Cổ phần thủy đặc sản SEASPIMEX

Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400g