Hiển thị kết quả duy nhất

Công ty Cổ phần chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre

Xúc xích bò Tupy 175g (5 cây)

Công ty Cổ phần chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre

Xúc xích Gà Tupy (175g)

Công ty Cổ phần chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre

Xúc xích Heo Tupy 175g

Công ty Cổ phần chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre

Xúc xích Teen heo Tupy (20gx5 cái)